6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Değişiklikler

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Değişiklikler

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” un; 15,16,17 ve 18. maddelerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun maddeleri hakkındaki düzenlemelere yer verilmiştir.   1)  6331…

G Belgesi Cezai İşlem

G Belgesi Cezai İşlem

G Belgesi Cezai İşlemler Teknik Dosyasında aykırılık veya usulsüzlük tespit edilen veya güvensiz ürün ürettiği tespit edilen firmalar hakkında 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanmasına ve Uygulanmasına Dair Kanun” kapsamında işlem yapılır. Üretmekte olduğu ürün ile ilgili bir teknik dosya oluşturmadığının…