skip to Main Content
Tel&Fax +90 312 342 43 49 info@krskalite.com
 • ISO 9001, 14001,18001,27001, 20000,22000, 13485 vb. Yönetim Sistemleri Eğitimi
 • CE işaretleme Eğitimleri
 • 2006/95/EEC Alçak Gerilim Cihazları
 • 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
 • 87/404/EEC Basit Basınçlı Kaplar
 • 88/378/EEC Oyuncakların Güvenliği
 • 89/106/EEC Yapı Malzemeleri
 • 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
 • 90/396/EEC Gaz Yakan Cihazlar
 • 92/42/EEC Sıcak Su Kazanları
 • 94/25/EC Gezi Amaçlı Tekneler
 • 95/16/EC Asansörler
 • 96/48/EC Trans-Avrupa Yüksek Hızlı Raylı Sistemi
 • 96/98/EC Denizcilik Ekipmanları
 • 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar
 • 2006/42/EC Makine Emniyet Yönetmeliği
 • 99/36/EC Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar
 • 2001/16/EC Trans-Avrupa Geleneksel Raylı Sistemler
 • 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
 • İç Denetçi Eğitimleri
 • Baş Denetçi Eğitimleri

1. Genel konular

 1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 3. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 4. İşyeri temizliği ve düzeni,
 5. Ergonomi,
 6. Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 7. Kişisel koruyucu donanım kullanımı.

2. Sağlık konuları

 1. Meslek hastalıklarının sebepleri,
 2. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 3. Biyolojik risk etmenleri,
 4. İlkyardım ve kurtarma.

3. Teknik konular

 1. Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,
 2. Elle kaldırma ve taşıma,
 3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 5. Ekranlı araçlarla çalışma,
 6. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 7. İş kazalarının sebepleri,
 8. Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması.
 9. İş hijyeni
 • İnsan Kaynakları’nın Tarihsel Gelişimi
 • Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar
 • İnsan Kaynakları Yönetimi’nin Temel İlkeleri
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İK Yönetimi’nde; İş Analizi, İş Tanımı, İş Gerekleri ve İş Değerleme
 • Personel Seçimi ve İşe Yerleştirme Yöntemleri
 • Etkili Mülakat Teknikleri ve Mülakat Süreci
 • Mülakat Süreçlerinde Yapılan Kritik Hatalar –Mülakat Kazaları
 • Mülakatlarda En Sık Karşılaşılacak Sorular ve Cevapları
 • İK’nın Geliştirilmesi ve Eğitim Planlamaları
 • Performans Yönetim Sistemi
 • Performans Değerlendirme Yöntemleri
 • PD Sürecinde İK’nın Sorumlulukları
 • Performans Değerlendirme Sürecinde Yapılan En Kritik Hatalar
 • İnsan Kaynakları Fonksiyonları İçinde Motivasyon Nedir ve Nerededir?
 • Motivasyonda Temel Güdüler, Motivasyonu Etkileyen Temel Faktörler, Doğru Teknikler ve Teoriler (Maslow Hiyerarşisi, X, Y, ve Z Kuramı… vb.)
 • Kurum (işletme) Kültürü
 • Kurum Vatandaşlığı (Kuruma bağlılık-aidiyet yaratma)
 • Etkili Özgeçmiş Yazma Teknikleri Nelerdir?
 • Özgeçmiş, Cv ve Resume Nedir? Yaratıcı Özgeçmiş Örnekleri
 • Özgeçmiş Türleri Nelerdir? Hangi Adaylar Hangi Özgeçmiş Türünü Tercih Etmelidir?
 • Özgeçmiş Hazırlanırken Yapılan En Önemli Hatalar Nelerdir?
 • Önyazı Nedir ve Nasıl Hazırlanır? İş Başvurularında Önyazı Kullanmanın Önemi
 • Teşekkür Mektubunun Önemi
 • İş Kanunu ve Uygulamaları; (6331 No’lu Kanunun) genel çerçevesi, işçi, işveren, işyeri ve iş kavramları, özlük dosyaları, iş sözleşmeleri ve türleri, fesih ve türleri, ihbar ve kıdem tazminatı
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği, işyeri kavramı ve iş kazaları
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Telefonla Satışta Etkili İletişim Yöntemleri
 • Çağrı Merkezinde İletişimin Önemi ve Etkili İletişim Yöntemleri
 • Kurumlarda Çatışma Yönetimi
 • Kurumlarda Kriz Yönetimi
 • İş Hayatında Zaman Yönetimi
 • İş Hayatında Stres Yönetimi ve Problem Çözme Teknikleri
 • Kariyer Danışmanlığının Temel Kavramları
 • Kariyer Danışmanının Yeterlikleri
 • Kariyer Danışmanı ve Kariyer Elemanlarının Görevleri
 • Kariyer Planlama Süreci
 • Yardım İlişkisini Kurma ve Geliştirme
 • Kariyer Danışmanlığında İlk Görüşme
 • Karar Verme, Amaç Belirleme ve Plan Yapma
 • Kariyer Danışmanlığında Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
 • Kariyer Bilgi ve Kaynakları
 • İş Arama Becerileri
 • Kariyer Kuram ve Modelleri
 • Kariyer Danışmanlığında Sorunlu Danışanlar
 • Kariyer Programları Hazırlama
 • İşyerinde Kariyer Danışmanlığı
 • Etik Kurallar ve Yasal Konular
 • Kariyer Danışmanlığında İş Yaşamında Özel Gereksinimi Olan Gruplar: Kadınlar
 • Kariyer Danışmanlığında İş Yaşamında Özel Gereksinimi Olan Gruplar: Engelliler
Back To Top
Ara