skip to Main Content
Tel&Fax +90 312 342 43 49 info@krskalite.com
iso-20252

ISO 20252 Uluslararası Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Standartları Belgesi

ISO 20252, Uluslararası Standardizasyon Birliği (ISO) tarafından kurulan bir standarttır. Ulusal standartların uyumu altında ortak bir kalite seviyesi oluşturan Uluslararası Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Standartları adı altında 2006 yılında yayınlanmış olan standardın ortaya çıkmasının asıl amacı;

 • Ülkeler arasındaki kültür ve buna bağlı olarak sosyal ve davranışsal farkların yanı sıra kullanılan terim ve tanımlamaların farklılığından kaynaklanan uyumsuzluğun önlenmesini ve
 • Araştırması yapılan pazar, kamuoyu ve sosyal araştırmaların tutarlı, şeffaf ve uluslararası geçerliliği olmasınısağlama adına kelime ve hizmet gereksinimlerini bir standart haline getirerek küresel pazar araştırmaları için ortak kalite düzeyinde ve dünya çapında temsil edilebilen bir Araştırma Süreç Yönetim Sistemi standardı oluşturmaktır.

Bu amacı; ESOMAR (Dünya Pazarlama ve Kamuoyu Araştırmacıları Birliği) ve MRQSA ( Pazar Araştırması Kalite Standartları Birliği) gibi uluslararası çevrede tanınan kuruluşlarla yerine getirir.

ISO 20252 uluslararası standardı başta İngiltere olmak üzere 30 ülkeden temsilcinin birlikte çalışması sonucunda oluşturuldu. Farklı yapı ve kültürdeki bu ülkelerden bir araya gelen temsilciler; ulusal bazda standartları bir uyum içinde tekbir standarttabirleştirmiş ve global pazar araştırması anlayışının temelleriniatmıştır.

ISO 20252 Standardının İçeriği

Ana başlıklarla ISO 20252 standardı aşağıdaki konuları içerir:

 • Araştırma Süreç Yönetimi Gereksinimleri

Araştırmalardaki süreçlere ilişkin temel gereksinimler arasında; organizasyon ve sorumlulukları ifade eden organizasyon şeması, yapılan işlerde gizlilik anlayışı, personelin eğitim ve yeterlilikleri, taşeron ve dış kaynak kullanımı ve gerekli dokümantasyon şartlarına ilişkin prosedür ve gereklilikler belirtilmiştir.

 • Araştırmanın Yürütülmesiyle İlgili Adımların Yönetilmesi

Bu ana başlık altında; araştırma taleplerinin karşılanması, proje planı, müşterilerle yardım ve iş birliği, soru formları ve tartışma kılavuzları, örneklem yönetimi ve veri işleme, araştırmaya ilişkin belge ve malzemeler, araştırma sonuçlarının raporlanması gibi araştırmanın yönetimine ilişkin iskelet yapıyı oluşturan alt başlıklara değinilmiştir.

 • Veri Toplama

Veri toplamanın temelini oluşturan saha çalışmalarına yönelik gereksinimler belirtilmiştir. Saha çalışanlarının işe alınması, eğitimi ve yönetimi, sahada veri toplamanın yürütülmesi, saha çalışanının kontrolü, kalitatif veri toplama süreçleri, tutulması gereken kayıtlarla ilgili başlıklar veri toplama ana başlığı altında bulunmaktadır.

 • Veri Yönetimi ve İşlenmesi

Araştırma kapsamında veri toplama sürecinin ardından, verilerin yönetimi ve işlenmesinde; basılı formdan veri girişleri, veri girişi gerektirmeyen veri tabanlarının doğruluğu, kodlama, veri düzenleme ve dosya yönetimi, veri analizi, veri teslimi ve saklama süreçlerine ilişkin yönergeler ve gereklilikler belirtilmiştir.

 • Araştırma Projesinin Raporlanması

Araştırma sürecinin son adımı olan projelerin raporlanması bölümünde; kantitatif, kalitatif ve gözlemsel araştırmalarını kapsayan raporlamalara yönelik gereklilikle değinilerek, araştırma sürecinin bütününü ilgilendiren ve uluslar arası geçerliliği olan içeriğe sahiptir.

ISO 20252 Belgesi Edinmenin Avantajları:

Belge içeriğindeki terim ve tanımlamaların yanı sıra uluslararası ölçekte faaliyet gösteren özellikle pazar, kamuoyu ve sosyal araştırmalarda profesyonel hizmet gerekliliklerini belirler. Belirtilen bu gereklilikler, araştırma şirketlerine birçok avantaj sağlar:

 • Dünya çapında pazar erişimi sağlayarak geliri maksimize eder,
 • Ulusların yerel gereksinimlerini karşılayarak ticaret engellerini aşar,
 • Şirketiniz ve müşteri arasında güven oluşturur,
 • Farklı ulusal ve bölgesel pazarlarda iş geliştirmeyi kolaylaştırarak uluslar arası büyümeyi teşvik eder,
 • Marka itibarını/saygınlık derecesini yükselterek rekabet avantajı sağlar,
 • Uluslararası bazda yasal mevzuatlara uygun yürütülen araştırmalar ile artan risklerin yönetiminde etkinlik sağlar,
 • İş süreçlerinin kolay ve hızlılığını sağlayarak hizmet, üretkenlik ve verimliliğini arttırır.
Back To Top
Ara