skip to Main Content
Tel&Fax +90 312 342 43 49 info@krskalite.com
haccp-certification

HACCP, kritik kontrol noktalarının etkin bir biçimde tespitini ve gerekli önlemlerin süratle alınmasını sağlayacak bir sistemin nasıl kurulabileceğini, nasıl dokümante edilebileceğini ve devamlılığının nasıl sağlanabileceğini ortaya koyan; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylanmış bir sistemdir.

Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay etkileyecek etkenlerin basında gelir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle kalite sistemi terminolojisine göre; gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekir. Bir yönetici, isletmesinde sürekli olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi’ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve desteklemelidir. Ürünün ancak çok küçük bir miktarını analiz edebilme durumu göz önüne alındığında sürekli analiz sisteminin yalnız basına tam bir güvence sağlamadığını bilmek gerekir. O halde tüm proses aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metoda ihtiyaç duyulmaktadır. İste, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points) kavramı bu ihtiyaca sistematik ve mantıksal yaklaşım getiren bir sistemdir.

TS 13001 HACCP Uygulamanın Faydaları:

 • Güvenli olmayan ürünün üretimi ve satısı riskini azaltır
 • Ürün kalitesi gelişir ve ürün güvenliğine olan güven artar
 • Gıda kökenli tehlikelerin ekonomik bir şekilde kontrolünü sağlar
 • Üretilmiş olan ürünün kalite kontrolünden, önleyici kalite güvencesine geçişini sağlar
 • Ürün kayıplarını azaltır
 • Potansiyel tehlikeler başlangıçta ortaya çıkarılır ve giderilebilir
 • Güvenlik konularına genel bir yaklaşım sağlar
 • Avrupa Birliği içinde ve dışında ticaret kolaylığı sağlar
 • Proses kontrolünün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak verir
 • Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olunduğunun kanıtıdır.

Neden HACCP?

 • Müşteri güveninde artış
 • İhracatta kolaylık ve güven
 • Üretim giderlerinde azalma
 • Kamu ve özel ihalelerdeki isteklerin karşılanması
 • Ürünün pazarlanma gücünün artırılması
 • Kontrol yerine önleyici uygulamaların geliştirilmesi
Back To Top
Ara