skip to Main Content
Tel&Fax +90 312 342 43 49 info@krskalite.com
ISO-22301

Genel Bakış

Kurumların etkin bir şekilde yönetmesi gereken süreçlerden bir tanesi de iş sürekliliğidir. İş sürekliliği; bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir şeklinde tanımlanır. Bir başka deyişle büyük ya da küçük tüm işletmelerin işlerinin aksamasına neden olan kesintilere karşılık vermesini sağlayacak etkinliklerin tümüdür. Eğer beklenmedik iş kesintileri size göre değilse yapacağınız en iyi şey ISO 22301:2012 Toplumsal Güvenlik-İş Sürekliliği Yönetim Sistemini uygulamak olacaktır.

ISO 22301:2012 Toplumsal Güvenlik-İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı yaklaşık 160 ülke tarafından onaylanmış bir standart olup, daha önce yayınlanan BS 25999 İş Sürekliliği Standardının, ISO standardı olarak çıkarılan, gelişmiş bir uygulamasıdır.

ISO 22301 standardı, Kuruluşların, iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirtir.
İşinizde sürekli kesintiler yaşayıp iş yapamaz hale gelmemek ve müşterilerinize kesintisiz hizmet vermek istiyorsanız bu standardı uygulamanız sizin için kaçınılmaz olmalıdır. Standart olağanüstü yaşanacak durumlarda dahi işletmenizin devamlılığının nasıl sağlanacağını gösterecek amacıyla tasarlanmıştır.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 Uluslararası İş Sürekliliği Standardıdır. ISO 22301, İş Sürekliliği Yönetimi (İSY) konusundaki ana noktaları tanımlamaktadır. İşletmenizde iş sürekliliği ile ilgili aksaklıklarda ve yaşanabilecek aksi durumlara karşı önlem almanızı ve sürekli iyileştirme içerisinde olmanızda yön gösterir. Bu standart, gerek kendi bünyenizde gerekse müşterilerinize karşı ciddi bir duruş ve sizden beklentilerini karşıladığınızın ve yaşanabilecek olası kötü durumlara karşı tam anlamıyla hazır olduğunu garanti eder.

BS ISO 22301 aşağıdaki gereklilikleri tanımlar:

 • İşletmenizi etkileyen önemli faktörleri belirleyin.
 • İşletmenizin ihtiyaçlarını ve amaçlarını anlayın.
 • İş Sürekliliği Yönetim Sisteminizi, kurun, uygulayın ve koruyun.
 • Beklenmeyen olaylara karşı işletmenizin tüm kapasitesini ölçün.
 • İş Sürekliliği Yönetimi Politikası ile aradaki tutarlılığı garanti edin.

İşletmenin iş süreçlerinin ne kadar kesintiye tahammül edebildiği ve süreçleri bu süre içerisinde tekrar çalışır hale getirmek için neler yapılması gerektiği iş sürekliliği çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) gerekliliklerini tarif eden ISO 22301 standardı iş sürekliliğini “Bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir” biçiminde tanımlamaktadır.

Bu standart, paydaşlarınız nezdinde işletmenizin tam anlamıyla hazır olduğunu garanti etmenizin yanısıra, gerek iç ve gerekse de dış müşterilere karşı beklentileri karşılayabileceğinize dair kesin güven sağlamaktadır.

ISO 22301:2012’sektör ayırt etmeksizin tüm herkesin bünyesinde uygulayabileceği bir standarttır. Spesifik bir standart değildir. Sistem Belgelendirme kapsamında bu gerekliliklerin uygulama kapsamı, kuruluşun çalışma ortamı ve karmaşıklığına bağlıdır.

İşinizde sürekli kesintiler yaşayıp iş yapamaz hale gelmemek ve müşterilerinize kesintisiz hizmet vermek istiyorsanız bu standardı uygulamanız sizin için kaçınılmaz olmalıdır. Standart olağanüstü yaşanacak durumlarda dahi işletmenizin devamlılığının nasıl sağlanacağını gösterecek amacıyla tasarlanmıştır.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Faydaları

 • İşinizle ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetmeniz konusunda katkı sağlar.
 • Olayların etkisini minimize eder.
 • Kriz zamanlarında kritik fonksiyonların her zaman çalışmasını temin eder.
 • Sürekliliğinin sağlanması kabiliyetinin kanıtlanması ile günümüz rekabet ortamında avantaj sağlar.
 • Tedarikçilerin, müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların gereksinimleri risk değerlendirilmesi yolu ile yerine getirilir.
 • Yaşanan olaylar karşısında kesinti süresinin azaltılması ve kurtarma zamanının iyileştirilmesini sağlamaktır.
 • Kuruluşun kendisini ve ilişkide olduğu diğer kuruluşları, kamu kurumlarını, yerel yetkililerin tanınması ve uygun şekilde geliştirilmiş, dokümante edilmiş ve anlaşılmış bir acil durum hizmeti sağlanır
 • Kuruluşların saygınlıklarını, markalarını, itibarlarını korur.
 • Kuruluşun tedarik zinciri güvenli hale getirilir.
Back To Top
Ara