skip to Main Content
Tel&Fax +90 312 342 43 49 info@krskalite.com
akustik-hava
ISO 20906:2009 standardı : Acoustics –  Unattended monitoring of aircraft sound in şe vicinity of airports
Akustik – Havaalanı civarında uçak gürültüsünün otomatik izlenmesi standardı
Havaalanları, çevre ve sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratacak kadar büyük bir gürültüye kaynaklık edebilir. Yeni ISO standardı ISO 20906:2009, Akustik –   Havaalanı çevresinde uçak sesinin otomatik ölçümü; düzenleyici kuruluşlar, profesyoneller ve araştırmacıların havaalanı çevresinde gürültüyü azaltma çabalarına yardımcı olacaktır.

Bu Uluslararası Standart, uçak sesinin güvenilir ölçümü için gerekli şartları ortaya koymaktadır. Standart, birden çok uçak ve başka gürültü kaynaklarının bulunduğu karmaşık bir gürültü ortamında, ses – olay tanıması için bir eşik sisteminin tanımını yapmaktadır. ISO 20906:2009 şunları içermektedir:

  • Havaalanları çevresinde daimi olarak monte edilmiş bir gürültü-izleme sisteminin tipik uygulaması,
  • Seçilmiş bölgelerde uçak sesinden kaynaklanan gürültü basınç düzeylerinin devamlı suretle izlenebilmesi için gerekli cihazların çalışma spesifikasyonları ve bu cihazların gözetimsiz çalışacak şekilde montaj şartları
  • Bir havaalanında uçakların çalışma gürültülerinin izlenmesi şartları
  • Uçakların çalışma gürültülerinin tanımlanabilmesi için tespit edilmesi gerekli miktarlara ilişkin şartlar
  • Rapor edilmesi gereken veriler bu raporların bildirim sıklıklarına ilişkin şartlar
  • Bildirilen verilerdeki genişletilmiş belirsizliklerin; ISO/IEC Kılavuzu 98-3, “ölçüm belirsizlikleri – Bölüm 3: ölçümdeki belirsizliklerin açıklanması rehberi (GUM:1995)” uyarınca belirlenmesi prosedürü

Yoğun gürültü veya uzun süreli gürültüye maruz kalma, işitme bozukluklarına ve diğer fizyolojik rahatsızlıklara yol açabilir. Bu etkiler, hem havaalanı içinde çalışanlar hem de pistlerin yakınında yaşayanlarda ortaya çıkabilmektedir.

Standardı hazırlayan ISO çalışma Grubunun proje lideri ve organizatörü Mr.Berşold Vogelsang şunları söylüyor: “Havaalanlarının yakınında yaşayan insanların çevresel endişeleri; hükümetler, havaalanı yetkilileri ve havacılık şirketleri tarafından her geçen gün daha fazla dikkate alınmaktadır.  üreticiler daha sessiz uçaklar geliştirmekte, hükümetler havaalanı civarındaki gürültünün azaltılması yönünde çaba göstermekte ve gürültü kirliliği ile mücadele için planlar uygulamaya konmaktadır. Bu tür girişimlerin hedeflerine ulaşılması için, düzenleyici kuruluşlar ve havacılık sektörü profesyonelleri, üzerinde uluslararası mutabakat sağlanmış ölçüm aletleri ve referans dokümanlarına ihtiyaç duymaktadırlar; ISO 20906 işte bu ihtiyacın karşılanmasına yöneliktir”.

Back To Top
Ara