skip to Main Content
Tel&Fax +90 312 342 43 49 info@krskalite.com
itiraz

İTİRAZLAR

 1. Gelen itiraz kayda alınır.
 2. İtiraz sahibine, yapılacak faaliyetler ile ilgili yazılı bilgi verilir.
 3. İtiraz ile ilgisi bulunan kanıt, doküman ve kayıtlar incelenir, gerekli değerlendirmeler yapılır ve alınan karar ilgili kuruluş ile paylaşılır.
 4. Alınan karara göre düzeltici faaliyet başlatılır ve izlenir.
 5. Son durum itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.
 6. İtirazlar ve başlatılan düzeltici faaliyetler; bağımsızlık ilkesi gereği itiraz konusu ile ilgisi olmayan kişiler tarafından ele alınır, orijinal kanıt, kayıt ve dokümanlar ile birlikte muhafaza edilir.

ŞİKAYETLER

 1. Gelen şikayet kayda alınır.
 2. Şikayet sahibine yapılacak faaliyetler ile ilgili yazılı olarak bilgi verilir.
 3. Konu ile ilgilisi bulunan kanıt, doküman ve kayıtlar incelenir, gerekli değerlendirmeler yapılır.
 4. Şikayet için düzeltici faaliyet başlatılır ve izlenir.
 5. Şikayet, gerektiğinde ilgili kuruluşa bildirilerek yapacakları düzeltici faaliyetle ilgili bilgi istenir.
 6. Faaliyet sonuçları şikayet sahibine yazılı olarak bildirilir.
 7. Şikayetler ve başlatılan düzeltici faaliyetler; bağımsızlık ilkesi gereği itiraz konusu ile ilgisi olmayan kişiler tarafından ele alınır, orijinal kanıt, kayıt ve dokümanlar ile birlikte muhafaza edilir.
 8. Gelen her türlü şikayet, yapılan işlemler ve elde edilen bilgiler gizli tutulur.
Back To Top
Ara