skip to Main Content
Tel&Fax +90 312 342 43 49 info@krskalite.com
iso20121

ISO 20121 Olay Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

Olay Sürdürülebilirlik Yönetimi, çevresel, ekonomik ve sosyal konuları yakından ilgilendiren bir olayı üretmek için kullanılan bir süreçtir. Olay yönetiminde sürdürülebilirlik, planlama, organizasyon ve bir olayın uygulanması ya da katılımı halinde sosyal ve çevreye karşı sorumlu karar vermeyi gerektirir. Bu sistem, olay organizasyonun bütün aşamalarında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ve uygulamaları da dahil olmak üzere uygulanır ve olayın sorumlulukla gerçekleştirilmesini amaçlar.

ISO 20121, bir olaydaki müdahalelerin tamamını içerir ve entegre bir şekilde uygulanması gerekir. ISO 20121, projenin başlangıcında başlamalı ve müşteriler, organizatörler, mekanlar, alt yükleniciler ve tedarikçiler gibi tüm kilit rol oyuncuları içermelidir.

Olaylar çok yoğun bir kaynak tüketimi gerektirir ve bu durum ev sahibi şehir ve nüfus için olumsuz çevresel sonuçlar doğurabilir. Küresel olarak, daha fazla olay, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sorumlu bir şekilde gerçekleşir. Olay Sürdürülebilirlik Yönetimi birçok uluslararası şirketin ihale sürecinin bir parçası olmaya başlamıştır. Olumsuz çevresel etkileri azaltmasının yanında yerel topluluk için olumlu ve kalıcı bir miras bırakma rolünü de üstlenmiş durumdadır.

ISO 20121 Olay Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Faydaları

Olay Sürdürülebilirlik Yönetiminin organizatörler, katılımcılar, servis sağlayıcıları ve yerel topluluk göz önünde bulundurulduğunda faydalarının bazıları şunlardır:

 • Maliyet tasarrufu: Enerji tasarrufu, atık azaltılması, yerel ürünlerin satın alınması ve tüketimin azaltılmasıyla tasarruf edebilirsiniz.
 • Olumlu itibar: Olay sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi kuruluşun küresel ısınmanın olumsuz etkilerine karşı küresel eylemleri desteklediğini kanıtlar bir takım taahhütleri olduğunun göstergesidir.
 • Çevresel yenilik: Bu çabalar kaynakları daha verimli kullanmamıza yardımcı olacak yenilikçi teknolojileri ve teknikleri teşvik eder.
 • Bilinçlendirme: Her olay katılımcılarda, personelde, servis sağlayıcılarında, yerel halkta sürdürülebilir yaşam yararları hakkında farkındalık yaratmak için eşsiz bir fırsat sunar ve bölgedeki çevre iyi uygulamalarını geliştirir.
 • Sosyal faydalar: planlanarak ve dikkatli uygulanırsa, olayın gerçekleştiği bölge insanına iş sağlaması, tedarikçilerin bölge halkından seçilmesi, çalışma koşullarının gelişmesi ve yerel bölgenin gelişimi için bir katalizör görevi görmesi gibi bir takım faydalar sağlayacaktır.
 • Karar vermeyi etkileme: standartları paylaşarak ve yeni davranış yollarını tanıtarak, diğer kuruluşların da  çevresel ve sosyal iyileştirmeleri tanıtması için motive olmaları sağlanabilir.
 • Yatırımın geri dönüşü: Sistemi takip ederek, maliyetleri azaltmanın yanında stratejik fırsatları da arttırmış olacaksınız.

Bir etkinliğe ev sahipliği yaparken organizatörlerin olumlu bir etkiye sahip olabildiği birçok alan vardır. Olay Sürdürülebilirlik Yönetimi uygulamalarında sürdürülebilir yaşamı teşvik eden ve bir olay planlarken ya da uygularken dikkat edilmesi gereken bir takım pratik uygulamalar bulunmaktadır. Bunlar:

 • Eko-İhale ve yeşil satın alma
 • Atık minimizasyonu ve yönetim
 • Enerji verimliliği
 • Su Tasarrufu
 • Emüsyon azaltma
 • Biyolojik çeşitliliğn korunması
 • Sosyal ve ekonomik kalkınma
Back To Top
Ara